Moje jméno je Jan Caha, mám vystudovanou geoinformatiku (od bakalářského, přes magisterské až po doktorské studium). V současnosti pracuji na částečný úvazek jako odborný asistent na Mendelově univerzitě v Brně, kde učím geoinformatiku a příbuzné předměty, často externě spolupracuji s katedrou Geinformatiky VŠB-TUO, kde většinou učím předměty zaměřené na programování a zpracování dat. Mimo to pracuji jako OSVČ programátor/konzultant se zaměřením na geoinformatické úlohy. Používám primárně open source nástroje a technologie, jazyky Python a R, knihovny GDAL/OGR, PROJ, a software QGIS, GRASS GIS atd.

Mezi moje odborné zájmy patří:

  • open source software a open data
  • data science (se zaměřením na prostorová data)
  • analýzy viditelnosti (jako speciální případ prostorových analýz v GIS)
  • modelování a propagace neurčitosti a nejistoty v prostorových analýzách
  • použití fuzzy množin, fuzzy logiky a fuzzy aritmetiky v prostorových analýzách

Většina mých odborných článků a dalších textů je dostupných na Researchgate nebo v seznamu ORCID.

Přestože je můj obor geoinformatika, vždycky jsem měl poměrně výrazný zájem o programování a informatiku. Dříve jsem hodně pracoval v jazyce Java, zejména kvůli jeho silným vazbám na GIS skrze množství knihoven pro prostorová data a analýzy. Stále si udržuju několik knihoven v Javě, hlavně kvůli vlastní lenosti je přepsat do jiného jazyka. V poslední době (cca od roku 2015) používám hodně jazyky R a Python, především kvůli přínosu v produktivitě. Něco z mojí práce je dostupné na GitHubu, některé repozitáře se pojí s konkrétními články, jiné jsou obecnější.

Můj volný čas dělím mezi nejrůznější outdorové aktivity a sporty, mimo to mám rád dobré knihy, filmy a seriály (převážně sci-fi a fantasy).