Bivariate color polygon renderer je plugin pro QGIS napsaný v Pythonu. Je dostupný k instalaci z oficiálního repozitáře pluginů přímo v QGIS. Dokumentace jednotlivých nástrojů je přímo na webu pluginu.

Plugin přináší do QGIS bivariatní renderer, který je poměrně populární pro vizualizaci vztahu dvou proměnných. Plugin obsahuje jak renderer pro data, tak i legendu, s řadou nastavení, pro vložení do layoutu.