E3D+GIS nástroj pro přípravu vstupních parametrů je plugin pro QGIS vytvořený na objednávku Katedru hydromeliorací a krajinného inženýrství (Fakulty stavební, ČVUT). Jedná se sadu nástrojů, které umožňují snadnou předpřípravu a export dat pro Erosion-3D.

Hlavním nástrojem je průvodce exportem dat, který uživatele v 15 krocích provede přípravou dat z QGIS do formátu pro Erosion-3D. Celý proces je detailně vysvětlen v nápovedě. Plugin je ukázkou, jak zle za pomocí open source nástrojů zjednodušit a částečně zautomatizovat komlexní pracovní postupy a procesy.