R addins

# tvorba řetězců z prostých textů
devtools::install_github("hrbrmstr/hrbraddins")

# vkládání dat do R skriptů odjinud
install.packages("datapasta")

# zobrazení dílčích výstupů z pipeline
devtools::install_github("daranzolin/ViewPipeSteps")

Faktory, interaktivní rekódování atd.

install.packages("questionr")

ggplot2 interktivní tvorba

install.packages("esquisse")

RStudio addins, or how to make your coding life easier