CzechData je balík pro R který poskytuje funkce pro získání otevřených dat za Česko. Balík je dostupný z GitHubu. Zdrojem dat jsou povětšinou přímo poskytovatelé a vetšinou se nachází v Národním katalogu otevřených dat.

Balík obsahuje některá základní data přímo jako svoji součást, pro snadnější práci. Mezi tato data aktuálně patří seznam obcí, katastrálních území, obcí s pověřeným obecním úřadem, obcí s rozšířenou působností, krajů, okresů a převodník pro konverzi označení územní celků mezi kódy užívanými ČSÚ a RÚIAN. Tato data slouží hlavně jako číselníky pro získávání dalších dat.

Balík aktuálně umožňuje získání dat z RÚIAN a to na úrovni státu a jednotlivých obcí, dále pak dostupná data z katastru nemovitostí za jednotlivá katastrální území. V obou případech se jedná o prostorová data, v R reprezentovaná pomocí balíku sf. Dále pak lze získávat data ze SLDB 2011 ve formě tabulek. Poslední přidaná datová sada jsou Data50.

V plánu je přídání dalších datových zdrojů dostupných z https://data.gov.cz/.

Balík lze nainstalovat pomocí balíku remotes:

remotes::install_github("JanCaha/CzechData")

Články s vazbou k projektu