qgis je balík pro R který umožňuje volat funkce QGIS přímo z R. Balík je postavený nad obecnějším balíkem qgisprocess. Tento balík přínáší cca 900 funkcí dostupných v QGIS do R, včetně dokumentace.

Zajímavostí balíku je, že samotný kód jednotlivých funkcí balíku se generuje automaticky z informací dostupných z nápovědy QGIS, zprostředkovaných přes balík qgisprocess.

Instalaci balíku lze provést následovně:

remotes::install_github("JanCaha/r_package_qgis")

Malý příklad s funkcí buffer přímo z QGIS.

library(sf)

fname <- system.file("shape/nc.shp", package="sf")
nc <- st_read(fname)

buffered <- qgis::qgis_buffer(INPUT = nc, 
               DISTANCE = 0.5, 
               END_CAP_STYLE = "Flat") %>% 
 st_as_sf()

plot(buffered)