Line of Sight Analyst je toolbox pro ArcGIS (verze 10.3 a novější) zaměřený na analýzy viditelnosti. Nástroje z toolboxu jsou napsané v Pythonu. Toolbox poskytuje několik nástrojů pro konstrukci linií viditelnosti, analýzu těchto linií a extrakci horizontů.

Web k nástroji je dostupný skrze GitHub pages, včetně podrobného popisu jednotlivých nástrojů je jak na webu tak i ke stažení v pdf. Aktuální i starší verze jsou archivovány na GitHubu.

Toolbox je popsán i v článku Line of Sight Analyst: ArcGIS Python Toolbox for visibility analyses a některé výsledky, vypočtené pomocí nástrojů v toolboxu, jsou prezentovány v článku Hodnocení viditelnosti plánovaných výškových budov Prague Eye Towers.