FuzzyAHP je balík pro R pro výpočet AHP a fuzzy AHP. Balík je dostupný z CRAN a zdrojový kód je přístupný na GitHubu. K balíku jsou přiloženy i dva popisné soubory, jeden z hlavními informacemi a jeden s názornými příklady.

Balík je navržen s ohledem na způsob využití AHP a fuzzy AHP v geoinformatice na prostorových datech. Balík byl využit v případové studii ve článku: Comparison of Fuzzy AHP Algorithms for Land Suitability Assessment.

install.packages("FuzzyAHP")