RasterShade je jednoduchý balík pro R dostupný na GitHubu. Balík poskytuje jednoduché rozhraní k balíku rayshader. Rayshader poskytuje funkce pro výpočet globálního iluminace na výškových maticích, alespoň tak to bylo v prvotních verzích balíku, s vyššími verzemi se funkcionalita značně rozšiřuje. RasterShade poskytuje rozhraní pro stínování přímo na výškových modelech v rastrech (na místo výškových maticí), v takové podobě, jak je implementuje balík raster. Mimo to balík obsahuje možnosti určení nastavení stínování na základě data a času, nebo azimutu a výšky slunce.

Aktuální verze obou balíků mohou být instalovány přímo z R skrze funkce balíku remotes:

remotes::install_github("tylermorganwall/rayshader")
remotes::install_github("JanCaha/rasterShade")